Lean Uddannelse

LEAN UDDANNELSE 20 ECTS

Akademiets Lean og Lean Six Sigma kurser er godkendt meritgivende på akademiuddannelserne og som eneste privatudbudte Lean og Lean Six Sigma uddannelsesprogram, også på de højere diplomuddannelser, herunder diplomuddannelse i ledelse, diplomuddannelse i projektledelse og diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse.

Kurserne er modulopbygget; start med en intensiv Lean Manager, overbyg senere med Lean C, D og E og få på den måde landets mest omfattende og eneste akkrediterede Lean Konsulent uddannelse 15 ECTS.

Vil du helt i dybden, så kan du overbygge din Lean uddannelse med akademiets Six Sigma moduler,  og på den måde få landets eneste officielt akkrediterede Lean Six Sigma Certificering. Læs om modulopbygningen her.

     Intensivt Lean Manager Kursus 5 ECTS
     Lean Manager Uddannelse 10 ECTS
     Lean Konsulent Uddannelse 15 ECTS
     Six Sigma Uddannelser 20 ECTS

Du kan her læde mere om akademiets Six Sigma moduler, og hvorledes du bedst kan få din akkrediterede Lean Six Sigma Master Black Belt uddannelse 20 ECTS.

 
Lean Konsulent Uddannelsen 12 Dage

Kurset henvender sig til ledere og konsulenter på alle niveauer som ønsker at kunne drive Lean initiativer, enten som leder, intern Lean projektleder eller som Lean konsulent og som ønsker et metodisk, teoretisk og praktisk anvendelig "Kan Selv Hands On" kursus. Kurset henvender sig til både private og offentlige virksomheder. Kurset er meritgivende 15 ECTS point på både akademiniveau og på de noget højere diplomuddannelser.

Kursus Indhold

Kurset er 12 dages uddannelse i konkrete "Hands On" Lean værktøjer og ledelse, og indeholder samtlige akademiets undervisningsmoduler indenfor Lean. Akademiet tager udgangspunkt i kursisternes hverdag, og lægger særlig vægt på de konkrete værktøjer. Vi øver værktøjerne ”Hands On” - praktisk og jordnært.

 • Lean principper, teknikker og metodeapparat. 
 • Praktisk ”Hands On” træning med Lean værktøjerne.  
 • Facilitering af værdistrømsanalyse  
 • Facilitering af tavlemøder 
 • Lean lederens roller 
 • Lean værdier og kultur 
 • Opgaver i Lean projektet
 • Forandringsledelse
 • Masterprojekt efter eget valg
 • Lean Ledelsessystemet opbygning
 • Lean Strategi udrulning
 • Policy Deployment
 • Toyota Kata
 • Lean Coaching

Vi træner dig i konkrete og praksisnære anvendelser, ikke kun koncepter, i et sprog du kan forstå, og under anvendelse af de formularer, værktøjer og hjælpe skemaer du skal bruge. Du lærer fremgangsmåden skridt for skridt som efter en kogebog.

Kursus Udbytte

Du lærer at arbejde målrettet, systematisk og seriøst med Lean. Du bliver certificeret Lean Manager og Lean Konsulent, og vil selv kunne anvende værktøjer, teknikker og metoder når du kommer hjem. Du vil kunne vejlede ledelsen i opbygning af et lean ledelsessystem og den strategiske implementering af Lean.

Hjemmearbejde under Kurset

Du vil skulle afsætte tid til hjemmearbejde under og mellem kursusdagene.

Holdstart Eller Trinvis Bygge På

Kurset afvikles 4-6 gange årligt, med holdstart hvert kvartal. Alternativt kan du gennemføre din uddannelse trinvis bygge på. Du kan således starte med akademiets Lean Service & Administration kursus eller Lean Produktion, og senere overbygge med overbyggende moduler.

Diplomuddannelse, Meritgivende ECTS Point og Eksamen

Du bliver ved din deltagelse på kurset certificeret Lean Konsulent. Derudover er kurset godkendt meritgivende på både akademiniveau og som tilvalgsmodul til Diplomuddannelse, herunder Diplomuddannelse i Ledelse, Ingeniørernes lederuddannelse og Diplomuddannelse i Projektledelse.  

Eksamensformen er aflevering af skriftlig eksamensopgave til vurdering og ca. 50% af akademiets kursister vælger dette. Bemærk venligst, at denne eksamen er et valgfrit tilvalg, og kan om ønsket aftales både før eller efter kursusforløbet. Denne ordning er et samarbejde mellem DTU, Center for Videreuddannelse og Compass.

Kursus Pris

Kursus pris er Kr. 43.300,- per deltager. Pris er eksklusiv moms. Honoraret omfatter frokostbuffet, morgen- og eftermiddagskaffe, kursusmateriale og eksamenshonorar. En del af dit honorar går til Dansk Røde Kors og SOS Børnebyerne i Peru.

SVU og Kompetencefonde

Du kan modtage støtte gennem SVU og kompetencefonde til din uddannelse 

Hvor Afholdes Kurset

København, Århus og Vejle.

Kursus Undervisningstider Alle 8 Dage

Kl. 09.00 - 16.00.   

Parkering København

Der er altid ledige parkeringspladser på Israels Plads til en lav parkeringstakst. Herfra er der 3 minutters gang til akademiet.


Offentlig Transport Til Akademiet København

Metrostation ”Nørreport” ligger 1 minuts gang fra akademiet. Der går toge til Nørreport Station fra Københavns Lufthavn med 2 minutters intervaller.

Overnatning under Kursus

Arrangeres på eget initiativ. Alternativt kan overnatning indregnes i dit kursushonorar - kontakt venligst akademiet for tilbud hvis du ønsker dette.

Six Sigma Overbygning

Ønsker du senere videreuddannelse indenfor optimering af virksomhedens processer, så kan du overbygge dette kursus med akademiets Six Sigma moduler og Lean Six Sigma Green, Black eller Master Black Belt uddannelse.

Kursuskalender og Holdstarter  København, Århus og Vejle

Kalender og tilmelding Kursus Kalender her>

 

.

 

 

Copyright © 2017 Compass NLC. Design by Arvid Böttiger.